توسعه برنامه های کاربردی تحت وب

قابلیت های عملیاتی، اطمینان و نگهداری، استفاده و بازدهی و همچنین عوامل تعیین کننده کیفیت برنامه های کاربردی تحت وب، توسط تیم مهندسان نرم افزار و برنامه نویسان رعایت می شود. توسعه دهندگان برنامه های کاربردی تحت وب با رعایت اصول استاندارد توسعه نرم افزار تولید و پشتیبانی برنامه ای با کیفیت را تضمین می نمایند.